ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา (12-21 ปี)

น้อยกว่า 5%
5 - 8%
8 - 11%
มากกว่า 11%
ลำดับ ชื่อจังหวัด ทะเบียนราษฎร์ ในระบบ นอกระบบ % นอกระบบ

ข้อมูลเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

น้อยกว่า 4%
4 - 5%
5 - 6%
มากกว่า 6%
ลำดับ จังหวัด ในระบบการศึกษา หลุดออกจากระบบการศึกษา %หลุด
1 กรุงเทพมหานคร 456,973 36,521 7.99
2 ภูเก็ต 38,862 2,785 7.17
3 สระแก้ว 65,939 4,478 6.79
4 นครราชสีมา 301,706 20,189 6.69
5 ตาก 77,231 5,111 6.62
6 นราธิวาส 124,949 8,264 6.61
7 ชัยภูมิ 132,680 8,150 6.14
8 สุราษฎร์ธานี 130,930 7,942 6.07
9 กาญจนบุรี 108,455 6,353 5.86
10 เชียงราย 135,235 7,775 5.75
11 ระนอง 24,743 1,414 5.71
12 กระบี่ 68,374 3,906 5.71
13 สมุทรปราการ 144,751 8,243 5.69
14 พัทลุง 61,726 3,495 5.66
15 พิจิตร 59,633 3,332 5.59
16 อุบลราชธานี 241,058 13,440 5.58
17 กำแพงเพชร 89,705 4,996 5.57
18 พังงา 33,208 1,844 5.55
19 สมุทรสาคร 57,013 3,102 5.44
20 ศรีสะเกษ 180,607 9,746 5.4